ניהול סיכונים חכם, ביצוע התייעלות ואופטימיזציה של הכיסויים הביטוחיים והעלויות הכרוכות בהם. אנו נבנה תהליך המותאם לכם באופן אישי, שמטרתו היא להגיע יחד להגנה הביטוחית הטובה ביותר למשפחה ביחס ליכולות והצרכים. השירות כולל את כל סוגי הביטוחים למשפחה: בריאות, סיעוד, חיים, תאונות. 

ענבר פיננסים ביטוח ונדל"ן, ת.ד. 276 מושב תלמי אלעזר 38812, טל: 04-9988223, דוא"ל: office@inbar-fin.co.il