עולם הנדל"ן משך תמיד לאורך השנים את המשקיע הישראלי. אין תחומים רבים שאפשרו איזון וגיוון של החסכונות לטווח ארוך, והביאו פעמים רבות לרווחים יוצאי דופן. משקי בית רבים בישראל מחכים לרגע שיצברו את ההון העצמי הנדרש ויוכלו לרכוש נכס נדל"ן להשקעה, במקביל לבית המגורים. לצד האופטימיות, בעולם הנדל"ן טמונים מטבע הדברים גם סיכונים, והוא תחום מורכב וסבוך שלעיתים מרתיע מאוד אנשים, שאין להם את היכולת או הזמן ללמוד אותו לעומקו, מלהיכנס אליו.

 

לאורך השנים צברנו ניסיון רב בתכנון וביצוע עסקאות נדל"ן קטנות, שהניבו רווחים גדולים, לרוב פטורים כמעט לגמרי ממיסים בזכות חשיבה רבה ותכנוני מס נכונים. הידע הרב שנצבר, כמו גם השליטה בנושאים מורכבים כמו מיסוי נדל"ן, תכנון משכנתאות, מימון, לצד ניסיון יקר ערך ורב שנים באיתור ורכישת נכסים בעלי פוטנציאל השבחה גבוה, הופכים את ענבר לגוף שיכול להיות המקפצה שלכם לכניסה לעולם ההשקעה בנדל"ן.

 

אנו נותנים היום שירות הוליסטי מלא של ליווי בכניסה לעולם הנדל"ן, החל ביצירת ודחיפת התהליך דרך עזרה בתכנון ובחשיבה על מטרות ההשקעה, חיפוש ואיתור נכס מתאים, בניית מימון, תכנון פיננסי ומיסויי של העסקה, ועד לסיוע בהשבחת הנכס, השכרתו וכל פעולה אחרת שתידרש.